NetForVBA: Lỗi “Class not registered”

Trong quá trình sử dụng thư viện NetForVBA rất có thể bạn sẽ gặp phải lỗi “Class not registered”.

Để xử lý lỗi này các bạn vào phần code VBE để liên kết lại thư viện “.NET Framework for VBA” là được. Cụ thể như sau: ở cửa sổ báo lỗi phía trên bạn click vào nút Debug để nhảy đến cửa sổ code VBE. Nhấn nút Stop để dừng chế độ Debug.

Bạn chọn menu “Tools” => “References…”

Bỏ chọn “.NET Framework for VBA” và nhấn “OK”

Sau đó vào lại “Tools” => “References…” để chọn lại “.NET Framework for VBA”.

Author: autoDN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *