Hướng dẫn thêm thư viện NetForVBA vào code VBA của bạn

Tại cửa sổ code VBA (Alt+F11), bạn chọn menu Tools => References… như hình trên. Ở cửa sổ “References – VBAProject” bạn tick chọn .Net Framework for VBA và nhấn OK để thêm thư viện cho Workbook/file hiện tại của bạn.

Sau khi Add reference như trên, nếu bạn gõ đoạn code “Dim app As New dn” mà nhìn thấy gợi ý các Class bắt đầu với chữ “dn…” (VD: dnApp, dnAppExcel, …) như hình dưới có nghĩa là bạn đã có thể dùng thư viện Net ForVBA trong code VBA của mình.

Gợi ý code nhìn thấy “dn**” là đã add thành công!

Hãy theo dõi các bài viết khác để biết sử dụng NetForVBA ta có thể làm được những gì các bạn nhé!

Author: autoDN

2 thoughts on “Hướng dẫn thêm thư viện NetForVBA vào code VBA của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *