Hướng dẫn thêm thư viện Excel2App vào code VBA của bạn

Tại cửa sổ code VBA (Alt+F11), bạn chọn menu Tools => References… như hình trên. Ở cửa sổ “References – VBAProject” bạn tick chọn #Excel2App và nhấn OK để thêm thư viện cho Workbook/file hiện tại của bạn.

Sau khi Add reference như trên, nếu bạn gõ đoạn code “Dim app As New Ex” mà nhìn thấy gợi ý Class Excel2App như hình dưới có nghĩa là bạn đã có thể dùng thư viện Excel2App trong code VBA của mình.

Gợi ý code nhìn thấy “Excel2App” là đã add thành công!

Hãy theo dõi các bài viết khác để biết sử dụng Excel2App ta có thể làm được những gì các bạn nhé!

Author: autoDN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *