Posted in Excel VBA

Hướng dẫn thêm thư viện Excel2App vào code VBA của bạn

Tại cửa sổ code VBA (Alt+F11), bạn chọn menu Tools => References… như hình trên. Ở cửa sổ “References – VBAProject” bạn tick chọn #Excel2App…

Xem chi tiết...
Excel-Connect
Posted in Excel VBA

Excel2App: lập trình VBA dễ dàng hơn với thư viện .NET Framework mạnh mẽ

Excel2App là giải pháp hỗ trợ lập trình Excel VBA bằng các tính năng mạnh mẽ của .NET Framework 4.0. Excel2App là tập hợp các…

Xem chi tiết...
Tạo hàm Excel VBA
Posted in Excel VBA

Cách tạo hàm (function) mới trong Excel VBA

Chắc hẳn khi dùng Excel ai cũng sẽ biết dùng một số hàm cơ bản của Excel như các hàm SUM, SUMIF, COUNT, COUNTIF, AVERAGE,…

Xem chi tiết...