Posted in .NET Excel VBA

Tạo Excel TaskPane bằng code VBA với NetForVBA

Thư viện NetForVBA đã tích hợp sẵn module tương tác với VSTO add-in để giúp bạn có thể tạo và quản lý CustomTaskPane bằng chính…

Xem chi tiết...
Posted in .NET Excel VBA

NetForVBA: Lỗi “Class not registered”

Trong quá trình sử dụng thư viện NetForVBA rất có thể bạn sẽ gặp phải lỗi “Class not registered”. Để xử lý lỗi này các…

Xem chi tiết...
Posted in .NET Excel Uncategorized VBA

Lập trình Client/Server với NetForVBA – Caro

NetForVBA là thư viện .NET miễn phí các tính năng cơ bản (freemium) cung cấp cho VBA những tính năng mạnh mẽ từ Microsoft .NET…

Xem chi tiết...
Posted in .NET Excel Uncategorized VBA

NetForVBA: Gắn sự kiện của Form Control với Sub VBA

Để bắt được sự kiện của các Control trên Form và xử lý bằng code VBA bạn cần gắn sự kiện với sub/function VBA. Trong…

Xem chi tiết...
Posted in .NET Excel VBA

NetForVBA: Hướng dẫn cơ bản về dnForm

dnForm kế thừa từ Form (System.Windows.Forms.Form) trong .NET Framework. So với VBA UserForm thì dnForm có nhiều điểm mạnh kế thừa từ .NET như có…

Xem chi tiết...
Posted in Excel VBA

Hướng dẫn thêm thư viện NetForVBA vào code VBA của bạn

Tại cửa sổ code VBA (Alt+F11), bạn chọn menu Tools => References… như hình trên. Ở cửa sổ “References – VBAProject” bạn tick chọn .Net…

Xem chi tiết...
Excel-Connect
Posted in .NET Excel VBA

NetForVBA: Thư viện .NET Framework dành cho lập trình VBA

NetForVBA là là thư viện hỗ trợ lập trình Excel VBA bằng các tính năng mạnh mẽ của .NET Framework 4.0. NetForVBA là tích hợp…

Xem chi tiết...
Tạo hàm Excel VBA
Posted in Excel VBA

Cách tạo hàm (function) mới trong Excel VBA

Chắc hẳn khi dùng Excel ai cũng sẽ biết dùng một số hàm cơ bản của Excel như các hàm SUM, SUMIF, COUNT, COUNTIF, AVERAGE,…

Xem chi tiết...