Posted in Excel VBA

Hướng dẫn thêm thư viện NetForVBA vào code VBA của bạn

Tại cửa sổ code VBA (Alt+F11), bạn chọn menu Tools => References… như hình trên. Ở cửa sổ “References – VBAProject” bạn tick chọn .Net…

Xem chi tiết...
Excel-Connect
Posted in .NET Excel VBA

NetForVBA: Thư viện .NET Framework dành cho lập trình VBA

NetForVBA là là thư viện hỗ trợ lập trình Excel VBA bằng các tính năng mạnh mẽ của .NET Framework 4.0. NetForVBA là tích hợp…

Xem chi tiết...
Enterprise Service Bus
Posted in Back-End Công nghệ

Giới thiệu về Enterprise Service Bus (ESB)

Rất nhiều người học lập trình không biết về công nghệ Enterprise Service Bus (viết tắt là ESB), vậy ESB thực sự là gì và…

Xem chi tiết...